2007/Jan/01


อันเกิดขึ้นจาก
ความต่ำทรามของมนุยษ์จำพวกหนึ่ง
ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า มนุษยชน
ไร้จริยศีลธรรม
เรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตน
ไม่มีทางออก จึงเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์
รู้สึกว่าตัวเองโชคดี
เกือบจะไป ณ พารากอน
แต่ไม่สิ
BBQ อยู่บ้านกับเพื่อนๆ
โทรบอก FC
ไม่อยากให้ คชด เล่นแล้ว
จากใจ ..
( เหมือนมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น ? )
ณ ปัจจุบัน
รู้สึกแย่จริงจริง

Comment

Comment:

Tweet


อัพด้วยเว้ยเห้ย..

แย่ว่ะ
ประเทศไทย
#1 by kAo.. * (124.121.109.13) At 2007-01-24 15:40,